Polisi Cwcis

Arrow painted on the ground of a parking lot
Arrow painted on the ground of a parking lot

Explore more

Car Icon

Mae Gwefan Parkingeye yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill Ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu Ni i gynnig profiad da i chi pan fyddwch yn pori drwy Ein gwefan a hefyd yn ein caniatáu Ni i wella Ein gwefan.

Ffeil fechan o lythrennau a rhifau Rydym yn ei storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur os ydych yn cytuno yw cwci. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth a drosglwyddir i yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio’r cwcis canlynol:

  • – Cwcis cwbl angenrheidiol. Mae’r rhain yn gwcis sydd eu hangen i weithredu ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi chi i fewngofnodi i feysydd diogel ein gwefan, defnyddio basged siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.
  • – Cwcis dadansoddol/perfformiad. Maent yn ein caniatáu Ni i gydnabod a chyfri’r nifer o ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch Ein gwefan pan maent yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu ni i wella’r modd mae Ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, drwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i’r hyn maent yn chwilio amdano’n rhwydd.
  • – Cwcis swyddogaethol. Defnyddir y rhain i’ch adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i’n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi Ni i bersonoli ein cynnwys ar eich cyfer chi, eich cyfarch yn ôl eich enw a chofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ardal).

 

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn y tablau isod ynglŷn â’r cwcis unigol a ddefnyddir gennym ac at ba ddibenion y defnyddiwn hwy:

Defnyddio cwcis ar ein gwefan

Gweler rhestr isod o’r holl gwcis a ddefnyddir gennym ynghyd ag eglurhad amdanynt:

Cwcis angenrheidiol

Enw cookieyesID
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 1 flwyddyn
Diben Mae CookieYes yn gosod y cwci hwn fel dynodydd unigryw ar gyfer ymwelwyr yn ôl eu caniatâd.

 

Enw cky-consent
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 1 flwyddyn
Diben Gosodir y cwci hwn gan CookieYes er mwyn cofio caniatâd gosodiadau’r defnyddwyr fel bod y wefan yn adnabod y defnyddwyr y tro nesaf byddant yn ymweld.

 

Enw cookieyes-necessary
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 1 flwyddyn
Diben Mae CookieYes yn gosod y cwci hwn i gofio caniatâd y defnyddwyr ar gyfer defnyddio cwcis yn y categori ‘Angenrheidiol’.

 

Enw cookieyes-functional
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 1 flwyddyn
Diben Mae CookieYes yn gosod y cwci hwn i gofio caniatâd y defnyddwyr ar gyfer defnyddio cwcis yn y categori ‘Swyddogaethol’.

 

Enw cookieyes-analytics
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 1 flwyddyn
Diben Mae CookieYes yn gosod y cwci hwn i gofio caniatâd y defnyddwyr ar gyfer defnyddio cwcis yn y categori ‘Dadansoddi’.

 

Enw cookieyes-performance
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 1 flwyddyn
Diben Mae CookieYes yn gosod y cwci hwn i gofio caniatâd y defnyddwyr ar gyfer defnyddio cwcis yn y categori ‘Perfformiad’.

 

Enw cookieyes-advertisement
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 1 flwyddyn
Diben Mae CookieYes yn gosod y cwci hwn i gofio caniatâd y defnyddwyr ar gyfer defnyddio cwcis yn y categori ‘Hysbysebion’.

 

Enw cky-action
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 1 flwyddyn
Diben Gosodir y cwci hwn gan CookieYes ac fe’i defnyddir i gofio’r weithred a wneir gan y defnyddiwr.

 

Enw cookieyes-other
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 1 flwyddyn
Diben Mae CookieYes yn gosod y cwci hwn i gofio caniatâd y defnyddwyr ar gyfer defnyddio cwcis yn y categori ‘Arall’.

 

Enw __hssrc
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd sesiwn
Diben Gosodir y cwci hwn gan HubSpot pryd bynnag y bydd yn newid y cwci sesiwn. Mae cwci __hssrc sydd wedi’i osod ar 1 yn dangos bod y defnyddiwr wedi ailddechrau’r porwr, ac os nad yw’r cwci’n bodoli, tybir ei bod yn sesiwn newydd.

 

Enw __hssc
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd 30 munud
Diben Mae HubSpot yn gosod y cwci hwn i gadw golwg ar sesiynau ac i bennu a ddylai HubSpot gynyddu rhif a stampiau amser y sesiynau yn y cwci __hstc.

 

Enw __RequestVerificationToken
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd sesiwn
Diben Gosodir y cwci hwn gan gymhwysiad gwe sydd wedi’i adeiladu yn Nhechnolegau ASP.NET MVC. Cwci gwrth-dwyll yw hwn a ddefnyddir i atal ceisiadau ymosodiadau twyll traws-safle.

 

Enw JSESSIONID
Math o Gwci Angenrheidiol
Hyd sesiwn
Diben Mae New Relic yn defnyddio’r cwci hwn i storio dynodydd sesiwn fel y gall New Relic fonitro nifer y sesiynau ar gyfer cymhwysiad.

 

Cwcis Swyddogaethol

Enw __cf_bm
Math o Gwci Swyddogaethol
Hyd 30 munud
Diben Gosodwyd y cwci gan Cloudflare i gefnogi Cloudflare Bot Management.

 

Enw messagesUtk
Math o Gwci Swyddogaethol
Hyd 5 mis 27 diwrnod
Diben Mae HubSpot yn gosod y cwci hwn i adnabod ymwelwyr sy’n sgwrsio drwy’r adnodd chatflows.

 

Cwcis Dadansoddi

Enw _gid
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd 1 diwrnod
Diben Mae’r cwci _gid, a osodir gan Google Analytics, yn storio gwybodaeth am y ffordd mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, wrth greu adroddiad dadansoddi o berfformiad y wefan ar yr un pryd. Mae peth o’r data a gesglir yn cynnwys y nifer o ymwelwyr, eu ffynhonnell, a’r tudalennau maent yn ymweld â hwy’n anhysbys.

 

Enw _hjFirstSeen
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd 30 munud
Diben Gosodir y cwci hwn gan Hotjar er mwyn adnabod sesiwn gyntaf defnyddiwr newydd. Mae’n storio gwerth gwir/gau, gan nodi ai dyma oedd y tro cyntaf i Hotjar weld y defnyddiwr hwn.

 

Enw _hjAbsoluteSessionInProgress
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd 30 munud
Diben Mae Hotjar yn gosod y cwci hwn er mwyn canfod y tro cyntaf mae defnyddiwr yn ymgysylltu â thudalen. Mae hon yn neges Gwir/Gau a osodir gan y cwci.

 

Enw _hjTLDTest
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd sesiwn
Diben Er mwyn pennu’r llwybr cwci mwyaf cyffredinol y mae’n rhaid ei ddefnyddio yn lle enw gwadd y dudalen, mae Hotjar yn gosod y cwci _hjTLDTest i storio gwahanol is-linynnau URL eraill hyd nes y bydd yn methu.

 

Enw _gat_UA-*
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd 1 funud
Diben Mae Google Analytics yn gosod y cwci hwn ar gyfer olrhain ymddygiad defnyddwyr.

 

Enw _ga_*
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd 1 flwyddyn 1 mis 4 diwrnod
Diben Mae Google Analytics yn gosod y cwci hwn i storio a chyfri’r nifer o ymweliadau tudalen.

 

Enw __hstc
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd 5 mis 27 diwrnod
Diben Mae HubSpot yn gosod y prif gwci hwn i olrhain ymwelwyr. Mae’n cynnwys y parth, stamp amser cyntaf (ymweliad cyntaf), stamp amser olaf (ymweliad olaf), stamp amser presennol (yr ymweliad hwn), a rhif y sesiwn (cynyddion ar gyfer pob sesiwn ddilynol).

 

Enw hubspotutk
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd 5 mis 27 diwrnod
Diben Mae HubSpot yn gosod y cwci hwn i gadw golwg ar ymwelwyr y wefan. Caiff y cwci hwn ei drosglwyddo i HubSpot ar adeg cyflwyno’r ffurflen a’i ddefnyddio wrth ddad-ddyblygu cysylltiadau.

 

Enw _fbp
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd 3 mis
Diben Mae Facebook yn gosod y cwci hwn i arddangos hysbysebion ar naill ai Facebook neu ar lwyfan digidol a bwerir gan Facebook Advertising ar ôl ymweld â’r wefan.

 

Enw _gcl_au
Math o Gwci Dadansoddi
Hyd 3 mis
Diben Mae Google Tag Manager yn gosod y cwci i arbrofi effeithlonrwydd hysbysebion ar wefannau sy’n defnyddio’u gwasanaethau.

 

 

Cwcis Perfformiad

Enw _gat
Math o Gwci Perfformiad
Hyd 1 funud
Diben Mae Google Universal Analytics yn gosod y cwci hwn er mwyn atal y gyfradd ceisiadau ac felly, cyfyngu’r broses o gasglu data ar wefannau prysur.

 

Cwcis Hysbysebion

Enw IDE
Math o Gwci Hysbyseb
Hyd 1 flwyddyn 24 diwrnod
Diben Mae cwcis Google DoubleClick IDE yn storio gwybodaeth ynglŷn â’r ffordd mae defnyddiwr yn defnyddio’r wefan er mwyn eu cyflwyno â hysbysebion perthnasol yn ôl y proffil defnyddiwr.

 

Enw test_cookie
Math o Gwci Hysbyseb
Hyd y gorffennol
Diben Mae doubleclick.net yn gosod y cwci hwn i bennu a yw porwr y defnyddiwr yn cefnogi cwcis.

 

Enw fr
Math o Gwci Hysbyseb
Hyd 3 mis
Diben Mae Facebook yn gosod y cwci hwn er mwyn dangos hysbysebion perthnasol drwy olrhain ymddygiad y defnyddiwr ar draws y we, ar wefannau gyda Facebook pixel neu Facebook social plugin.

 

Cwcis Eraill

Enw _hjSessionUser_2157854
Math o Gwci Eraill
Hyd 1 flwyddyn
Diben dim disgrifiad

 

Enw _hjSession_2157854
Math o Gwci Eraill
Hyd 30 munud
Diben dim disgrifiad

 

Enw undefineds
Math o Gwci Eraill
Hyd sesiwn
Diben dim disgrifiad

 

Enw msd365mkttr
Math o Gwci Eraill
Hyd 1 flwyddyn 1 mis 4 diwrnod
Diben dim disgrifiad

 

Enw msd365mkttrs
Math o Gwci Eraill
Hyd sesiwn
Diben dim disgrifiad

 

Enw loglevel
Math o Gwci Eraill
Hyd byth
Diben dim disgrifiad ar gael

 

 

Sut i reoli cwcis

Mae’r ffordd rydych yn rheoli eich cwcis yn dibynnu ar y math o borwr gwe rydych yn ei ddefnyddio. Am fanylion llawn ar sut i reoli eich cwcis, dilynwch gyfarwyddiadau gwneuthurwr y porwr gwe yn uniongyrchol.

Mae’r dolenni hyn yn cysylltu i wefannau trydydd parti, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Ni ellir hawlio unrhyw atebolrwydd os nad ydynt yn gywir.

Cofiwch, os byddwch yn gwneud hynny, ni fydd modd cynnig nodweddion penodol sydd wedi’u personoli o’r wefan hon i chi.